Ekspertyza nośności stropu Warszawa

Ekspertyza nośności stropu jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie obiektu budynku lub przebudowie mieszkania. Ekspertyzę nośności stropu wykonuje się  w przypadku nadbudowy budynku, kiedy to strop poddasza nieużytkowego ma być przeznaczony do użytkowania na przykład na cele mieszkalne. W takim wypadku również zachodzi potrzeba przeanalizowania jakie dodatkowe obciążenia jest w stanie przenieść istniejący strop. Jeśli w wyniku analizy tj. ekspertyzy budowlanej okaże się, że jego nośność jest zbyt niska to należy ten strop w wzmocnić lub w przypadku braku takiej możliwości wymienić na nowy.

Przebudowa budynku mieszkalnego, w którym planujemy wymianę warstw podłogowych lub budowę dodatkowych ścian powinna być poprzedzona wykonaniem ekspertyzy nośności stropu wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi. Wymiana podłogi drewnianej na podłogę  z izolacja termiczną i warstwą posadzki cementowej w zależności od konstrukcji stropu czy to jest strop Kleina na belkach stalowych, strop betonowy czy strop DZ ma znaczny wpływ na jego nośność. Ekspertyza nośności stropu powinna zawiera wykonanie odkrywek stropu w celu dokonania jego oględzin. Poza samą budową stropu należy dokonać jego oceny pod kątem stopnia zużycia poszczególnych elementów stropu.  Ekspertyzę budowlaną nośności stropów w Warszawie zawierają też wskazania dodatkowego wzmocnienia konstrukcji stropu w przypadku braku dostatecznej nośności.

Ekspertyza nośności stropu bierze pod uwagę zarysowanie stropu, to czy dany strop jest w stanie unieść obciążenie, które jest przedmiotem ekspertyzy. W przypadku robót budowlanych mających wpływ na nośność stropu warto znaleźć zaufanego i doświadczonego projektanta konstrukcyjnego budowlanego w Warszawie.

Ekspertyza nośności stropu – zmiana sposobu użytkowania

Ekspertyzę budowlaną nośności stropów w Warszawie wykonuje się również w przypadku zmiany sposobu użytkowania kiedy planujemy zwiększyć obciążenie stropu. Dodatkowe obciążenie stropu to nie tylko dodatkowe regały czy wyposażenie pomieszczeń, ale przede wszystkim obciążenie uzależnione od liczby użytkowników w danym pomieszczeniu. Zmiana sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek przedszkolny czy budynek szkolny niesie za sobą znaczne zmiany w obciążeniu stropu. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie obliczeń konstrukcyjnych nośności stropu dla planowanego sposobu użytkowania.

 

ekspertyza nośności stropu w Warszawie

Konstrukcja stropu Kleina