Ekspertyzy Budowlane

Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne w Otwocku

Czym jest ekspertyza budowlana w Otwocku?

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego (ustawa: Prawo Budowlane) ekspertyza jest opracowaniem zawierającym opis i ocenę aktualnego stanu obiektu. Poza diagnozą nieprawidłowości wskazuje się w niej również ich przyczyny oraz rekomendacje dalszych działań. Opinię na temat nieruchomości już użytkowanej wydaje się w kontekście bezpieczeństwa jej dalszego użytkowania. Ekspertyza techniczna przy stawianiu budynku bada zazwyczaj:

 • wpływ dalszych robót na nieprzewidziane stany faktyczne,
 • skutki przyjęcia rozwiązań innych niż planowane w projekcie,
 • możliwość dostosowania wznoszonego obiektu do nowych warunków jego użytkowania,
 • poziom zgodności prowadzonych robót z zasadami sztuki budowlanej,
 • przyczyny wypadków zaistniałych przy stawianiu budynku.

Z dobrowolną lub obowiązkową oceną stanu technicznego nieruchomości mamy do czynienia na każdym etapie inwestycji, a więc:

 • w fazie projektu,
 • przy stawianiu budynku,
 • w trakcie jego użytkowania.

Podstawową formą diagnostyki jej realizacji są opinie, opracowywane na podstawie oględzin i analizy dokumentacji projektowej. Bardziej zaawansowaną metodą są ekspertyzy budowlane, wymagające rozległej wiedzy eksperckiej, którą zespół IBMP oferuje m.in. w Otwocku.

Do czego potrzebna jest opinia techniczna w Otwocku?

Uzyskanie ekspertyzy lub opinii jest zalecane w sytuacji, gdy występują wątpliwości co do poprawności procesu budowy, jakości wykorzystywanych materiałów lub bezpieczeństwa dalszego użytkowania budynku. O konieczność dokonania diagnozy nieruchomości świadczą spękania ścian, stropów lub przemieszczenia konstrukcji. Ocena eksperta pozwoli określić, czy widoczne zmiany są wynikiem naruszenia konstrukcji, czy też zwykłego zużycia materiału. Warto ją opracować również przy zakupie nowego domu, w celu wykluczenia nieprzewidzianych, niezwykle kosztownych wad konstrukcyjnych. Przedmiotem ekspertyzy, jak już wspomniano jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim budynkom i osobom wokół.

W określonych przypadkach opinie techniczne są obowiązkiem prawnym. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wskazuje, że należy je opracować w sytuacji:

 • planowania budowy obok wzniesionej uprzednio nieruchomości,
 • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku,
 • legalizacji samowoli budowlanej.

Zespół inżynierów z IBMP opracowuje profesjonalne ekspertyzy  i opinie techniczne obiektów na każdym etapie realizacji inwestycji. W zależności od zapotrzebowania klienta ich zakres możemy poszerzyć o dodatkowe badania laboratoryjne materiałów budowlanych, czy analizy mykologiczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje, które stale dostosowujemy do zmieniających się przepisów prawa. Jeśli interesują Cię ekspertyzy techniczne w Otwocku – zachęcamy do kontaktu.

W jakim wypadku są wymagane Opinie techniczne?

Prowadzenie remontu w mieszkaniu, które jest zarządzane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, ZGN, Wspólnoty Mieszkaniowe wymaga uzyskania zgody Zarządu tych organów na przeprowadzenie remontu.

W celu uzyskania zgody na remont wymagane jest dostarczenie opinii technicznej dot. możliwości przeprowadzenia remontu oraz tego czy planowane prace są bezpieczne dla konstrukcji budynku. Zakres takiej ekspertyzy technicznej może dotyczyć samej branży konstrukcyjno-budowlanej lub może też obejmować branże instalacyjne. Natomiast w przypadku gdy właściciel lokalu planuje rozbiórkę elementów konstrukcyjnych w mieszkaniu przed rozpoczęciem tych prac należy uzyskać pozwolenie na roboty budowlane wydane przez Organ Architektoniczno-Budowlany i w takim przypadku wymagane jest opracowanie Projektu Budowlanego.

Ocean stanu technicznego budynku przed zakupem nieruchomości

Oferujemy usługę kontroli stanu technicznego budynku/mieszkania przed planowanym nabyciem nieruchomości. Koszty nieruchomości są tak wysokie, że zakup jej powinien być poprzedzony analizą stanu technicznego, aby być przygotowanym na poniesienie dodatkowych kosztów po jej zakupie.

Oferujemy usługę kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i innych w zakresie:

 • konstrukcyjno-budowlanym
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • wentylacja
 • instalacje gazowe

Po przeprowadzonej kontroli wystawiamy stosowne protokoły obejmujące ocenę techniczną budynku oraz instalacji wraz z dokumentacją zdjęciową. Nasz rzeczoznawca budowlany służy państwu pomocą podczas wizji lokalnej a także interpretuje stan projektowy.

Legalizacje samowoli budowlanych

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym ustawodawca przewidział możliwość zalegalizowania samowoli budowlanych bez ponoszenia opłat legalizacyjnych, dla budynków które zostały wybudowane ponad 20 lat temu. Uprawnienia budowlane to jednak kwestia osobna.

Oferujemy przygotowanie wymaganych prawem budowlanych dokumentów niezbędnych do legalizacji oraz reprezentowanie Inwestora podczas procesu legalizacyjnego przed organem Nadzoru budowlanego.

Procedura legalizacyjna po złożeniu dokumentów do odpowiedniego organu trwa średnio od 3 do 6 miesięcy (w Otwocku należy patrzeć na górny pułap).

IBMP
Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Nasze referencje

Przeglądy techniczne budynków w Otwocku.

IBMP
518337745