Zagrożeń wynikających z wadliwego funkcjonowania systemu kominowego jest wiele. Gromadząca się w przewodach sadza stwarza ogromne ryzyko pojawienia się pożaru.

Ogień na poddaszu wykonanym przede wszystkim z drewna zawsze wywołuje katastrofalne konsekwencje. Niedrożność komina może również spowodować wycofywanie się spalin. Zawarty w ich składzie tlenek węgla to śmiertelne zagrożenie dla domowników. Bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem czy narażeniem zdrowia ludzi bezpieczeństwa mienia bądź środowiska to jedna z najważniejszych przyczyn regularnych przeglądów technicznych przewodów kominowych.

518337745