Każda osoba chcąca podjąć działania inwestycyjne takie jak zakup kolejnego budynku lub wprowadzenie w nim istotnych czy zmian czy też innej formy projektu budowlanego prędzej czy później powinna poznać określenie inwentaryzacji budowlanej. Jest to pewnego rodzaju techniczne opracowanie prezentujące stan, w jakim w danym czasie znajduję się konkretny dom. Niezależnie od zakresu inwentaryzacji obiektu budowlanego, dokumentacja ta zawiera między innymi rysunki wykonane na podstawie tak zwanego pomiaru z natury. Dokonuje się go za pomocą dalmierzy laserowych, sprawdzając przykładowo grubość i wysokość ścian lub rozmieszczenie drzwi i okien. W większości przypadków pozyskane materiały prezentowane są w formie elektronicznej, dzięki czemu są one dużo bardziej czytelne i trwałe. Jest to także dużym ułatwieniem w przypadku chęci wprowadzenia zmian – czy to jeśli chodzi o przebudowę obiektu, czy zmodernizowanie jakiegoś fragmentu instalacji.

518337745