Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku.

Mówiąc o wiele prościej, jest to ilość energii niezbędnej do prawidłowego działania ogrzewania i wentylacji w lokalu. Do tego, dolicza się jeszcze energię elektryczną potrzebną do przygotowania wody użytkowej, chłodzenia, czy oświetlenia budynku ( w przypadku obiektów przemysłowych).

518337745