Legalizacaje samowoli budowlanej

Zmiana Prawa Budowlanego z 19 września 2020 r wprowadziła możliwość uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych dla budynków ponad 20 letnich. Okres 20 lat liczy się od momentu złożenia wniosku o legalizacje samowoli budowlanych w trybie uproszczonym.

Zobacz więcej

Kosztorysy

Jedną z naszych specjalności jest kosztorysowanie Warszawa i okolice to obszar naszej działalności. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami, a także instytucjami o charakterze publicznym.
Zobacz więcej
518337745