Kosztorysy

Kosztorysy

Jedną z naszych specjalności jest kosztorysowanie Warszawa i okolice to obszar naszej działalności. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami, a także instytucjami o charakterze publicznym.

W każdym wypadku zapewniamy rzetelną analizę obiektu i przygotowanie wyceny, która będzie miała realne odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej.

Dlaczego warto zdecydować się na skorzystanie z usługi kosztorysowania?

Kosztorysowanie pozwala:

 • w precyzyjny sposób zaplanować koszty związane z budową — dzięki temu będzie możliwe zaplanowanie wydatków oraz konkretnych etapów budowy;
 • zarządzać budżetem na każdym etapie realizacji robót — kosztorysant budowlany pomoże określić w realny sposób, ile wyniesie realizacja robót budowlanych na konkretnych etapach. Wiedza o kosztach ograniczy ryzyko strat finansowych związanych np. z wyborem zbyt drogiego wykonawcy;
 • kontrolować postęp prac i realizować założenia dotyczących wydatków — kosztorys stanowi punkt odniesienia do monitorowania postępów na budowie. Umożliwia reagowanie na nieścisłości, opóźnienia czy przekroczenie limitów dotyczących kosztów;
 • unikać sporów pomiędzy inwestorami w zakresie wyboru poszczególnych opcji — kosztorys stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zastosowania określonych materiałów oraz technologii. Jest kompasem, który wyznacza kierunek robót budowlanych;
 • unikać sporów między inwestorami oraz wykonawcami — kosztorysy budowlane uwzględniają nie tylko wyceny dotyczące materiałów, ale i usług budowlanych. Dzięki temu minimalizują ryzyko nieścisłości dotyczących rozliczania poszczególnych etapów między inwestorami i wykonawcami (nie zastępują jednak umowy, którą należy zawrzeć z każdym z wykonawców);
 • spełnić wymogi podczas starania się o uzyskanie finansowania (w tym m.in. kredytu inwestycyjnego czy hipotecznego) — przygotowujemy kosztorys inwestorski, który uwzględnia wszystkie koszty związane z budową obiektu.

W dobie rosnących cen materiałów budowlanych, a także samych usług związanych z pracą na budowie, dobrze przygotowane kosztorysy to podstawa rentowności wielu przedsiębiorstw. W ramach naszej działalności wykonujemy kosztorysy dla różnego rodzaju inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mogą zweryfikować zyskowność przed rozpoczęciem budowy. Oferujemy m.in.:

 • kosztorysy dla inwestorów,
 • kosztorysy ofertowe i powykonawcze,
 • kosztorysy powykonawcze wraz ze sporządzeniem obmiarów na budowie,
 • kosztorysy inwestorskie i powykonawcze pod dotacje unijne (np. z ARiMR),
 • kosztorysy inwestorskie dla banku (niezbędne do uzyskania kredytu),
 • określenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI).

Do każdego zlecenia podchodzimy w indywidualny sposób. Kosztorysant budowlany terminowo realizuje powierzone mu zadania. Dzięki temu możesz w dogodnym dla siebie momencie przystąpić do kolejnych etapów inwestycji czy przygotowania związanych z nią formalności.

 

Regulacje prawne dotyczące kosztorysowania

Zasady funkcjonujące poza systemem zamówień publicznych obejmują bezpośrednie ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą kosztorysu. W przypadku, gdy kosztorys jest niezbędnym elementem zamówienia publicznego, powstaje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IBMP Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Opinie techniczne

W jakim wypadku są wymagane opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Ekspertyza mykologiczna

Na czym polega ekspertyza mykologiczna

Nadzór budowlany

Co to jest nadzór budowlany? Kim jest inspektor budowy?