Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa – geneza powstania

Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa – geneza powstania

Świadectwo charakterystyki energetycznej – geneza powstania Na podstawie traktatu WE artykułu 6 i 174, Parlament Europejski uchwalił dyrektywę 2001/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Główne ustalenia dyrektywy to wprowadzenie systemu oceny jakości...
Ekspertyza nośności stropu Warszawa

Ekspertyza nośności stropu Warszawa

Ekspertyza nośności stropu Warszawa Ekspertyza nośności stropu jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie obiektu budynku lub przebudowie mieszkania. Ekspertyzę nośności stropu wykonuje się  w przypadku nadbudowy budynku, kiedy to strop poddasza...
Legalizacja samowoli budowlanej Warszawa

Legalizacja samowoli budowlanej Warszawa

Zmiana Prawa Budowlanego z 19 września 2020 r wprowadziła możliwość uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych dla budynków ponad 20 letnich. Okres 20 lat liczy się od momentu złożenia wniosku o legalizacje samowoli budowlanych w trybie uproszczonym. Jak...
Projekt wykonania otworu w ścianie nośnej Warszawa

Projekt wykonania otworu w ścianie nośnej Warszawa

Opinia techniczna dot. rozbiórki ściany działowej Warszawa Przebudowa budynków lub lokali mieszkalnych narzuca czasami konieczność rozbiórki ściany nośnej lub ściany działowej. W przypadku ścian działowych, które nie przenoszą obciążeń, rozbiórka ich nie stanowi...
Ekspertyza dachu pod instalację fotowoltaiczną Warszawa

Ekspertyza dachu pod instalację fotowoltaiczną Warszawa

Coraz bardziej popularne (z uwagi na wzrost kosztów energii elektrycznej) staje się w ostatnich czasach montowanie instalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach budynków oraz jako konstrukcje naziemne. Inwestorzy przeważnie...
Nadzór budowlany – co musisz o nim wiedzieć?

Nadzór budowlany – co musisz o nim wiedzieć?

Zadaniem nadzoru budowlanego jest między innymi kontrolowanie przestrzegania prawa budowlanego. Nadzór budowlany jest konieczny na różnych etapach realizacji budowy. Podpowiemy Ci, jakie zadania ma Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB). Czym różni się od...
Przeglądy techniczne budynków Warszawa i okolice

Przeglądy techniczne budynków Warszawa i okolice

Kiedy przeglądy techniczne budynków są obowiązkowe? Jaki zakres obejmują? Co powinno się znaleźć w przeglądzie technicznym 5-letnim, a co w corocznym? Warto znać odpowiedzi na te pytania, ponieważ każdy, kto zapomni o takim przeglądzie naraża się na kary finansowe,...