Coraz bardziej popularne (z uwagi na wzrost kosztów energii elektrycznej) staje się w ostatnich czasach montowanie instalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach budynków oraz jako konstrukcje naziemne. Inwestorzy przeważnie decydują się jednak na montaż na dachach paneli fotowoltaicznych. Jest to podyktowane przede wszystkim dobrym nasłonecznieniem dachów. Dachy w przeciwieństwie do instalacji naziemnych posiadają mniejszą ilość przeszkód naturalnych takich jak drzewa czy inne budynki, które zacieniają panele fotowoltaiczne. Zacienianie paneli fotowoltaicznych powoduje znaczny spadek wydajności całej instalacji fotowoltaicznej. Dlatego bardzo ważna przy wyborze lokalizacji montażu paneli jest ocena zacieniania powierzchni przez elementy otoczenia. Na dachach należy zwracać uwagę na zacienianie powodowane przez kominy spalinowe czy wentylacyjne oraz anteny. Zobacz, jak wygląda ekspertyza dachu pod instalację fotowoltaiczną. Czy ekspertyza nośności dachu jest mi potrzebna? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

ekspertyza dachu pod instalację fotowoltaiczną Warszawa

Ekspertyza nośności dachu pod instalacje fotowoltaiczne

W przypadku montowania instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należy sprawdzić czy dach przeniesie dodatkowe obciążenie od paneli fotowoltaicznych. Dlatego montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku wiąże się z koniecznością przeprowadzenia obliczeń konstrukcyjnych nośności dachu. W przypadku dachów stromych o kącie 35-45st. panele fotowoltaiczne montuje się bezpośrednio do połaci dachowej. W przypadku instalacji montowanej na dachu płaskim należy też przewidzieć dodatkowe obciążenie od konstrukcji wsporczej oraz tzw. worka śnieżnego gromadzącego się przy konstrukcji instalacji fotowoltaicznej oraz obciążenie od wiatru. Ponadto instalacja fotowoltaiczna to nie tylko ciężar samych paleni fotowoltaicznych ale również ciężar balastów obciążających oraz konstrukcji wsporczej. Instalacje fotowoltaiczne to obciążenie od 0,1 do 0,6 kN/m2. Ekspertyza techniczna dachu pod instalację fotowoltaiczną w Warszawie to ważny etap przed zamontowaniem instalacji ponieważ w wyniku przeprowadzonych obliczeń może się okazać, że konstrukcja dachu nie posiada wystarczającej nośności i należy wzmocnić konstrukcję dachu (o ile jest to możliwe). W skrajnych przypadkach gdy wzmocnienie konstrukcji dachu nie jest możliwe Ekspertyza budowlana nośności dachu pod instalację fotowoltaiczną powinna wykluczyć możliwość montażu instalacji na dachu. Jeżeli szukasz doświadczonego projektanta konstrukcji  w Warszawie, zachęcamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi pracownikami.