Inwentaryzacje Budowlane

Inwentaryzacje Budowlane

  • co to jest inwetaryzcja budowlana?
  • zakres inwentaryzacji budowlanej?
  • Inwentaryzacje pod inwestycje.

Inwentaryzacja budowlana przy działaniach inwestycyjnych Warszawa

W trakcie realizacji różnorodnych inwestycji w obszarze nieruchomości niezwykle istotna jest wiedza o aktualnym stanie budynku. Nierzadko, gdy nowo wybudowany obiekt zostanie oddany do użytku, projekt budowlany trafia do archiwum. Kolejni użytkownicy wprowadzają zmiany dopasowujące go do swoich potrzeb, ale nie wszyscy dbają o to, by dokumentacja dotycząca tej konkretnej nieruchomości była aktualizowana. Sytuacja ta może być problematyczna, w momencie, gdy dany budynek ma zmienić właściciela, a nowy inwestor pragnie zapoznać się z materiałami oddającymi stan rzeczywisty. W takiej sytuacji przy działaniach inwestycyjnych  najlepszym rozwiązaniem może okazać się inwentaryzacja budowlana obiektu budowlanego.

Co kryje się pod pojęciem „Inwentaryzacja budowlana”?

Wszystkie wykonywane przez firmę IBMP usługi są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i dostosowane do rodzaju podejmowanych działań inwestycyjnych. W zależności od ich charakteru dokumentacja inwentaryzacji budowlanej może różnić się stopniem szczegółowości, a także zostać nakierowana na najistotniejsze elementy. Dzięki dużemu doświadczeniu, jakie posiadają nasi pracownicy, jesteśmy w stanie nie tylko sprostać wymaganiom stawianym przez Klientów, ale również posłużyć radom w nawet najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Inwentaryzacja architektoniczna to przede wszystkim zbiór dobrych rad dla klientów, które ułatwią montaż nowych instalacji.

Każda osoba chcąca podjąć działania inwestycyjne takie jak zakup kolejnego budynku lub wprowadzenie w nim istotnych czy zmian czy też innej formy projektu budowlanego prędzej czy później powinna poznać określenie inwentaryzacji budowlanej. Jest to pewnego rodzaju techniczne opracowanie prezentujące stan, w jakim w danym czasie znajduję się konkretny dom. Niezależnie od zakresu inwentaryzacji obiektu budowlanego, dokumentacja ta zawiera między innymi rysunki wykonane na podstawie tak zwanego pomiaru z natury. Dokonuje się go za pomocą dalmierzy laserowych, sprawdzając przykładowo grubość i wysokość ścian lub rozmieszczenie drzwi i okien. W większości przypadków pozyskane materiały prezentowane są w formie elektronicznej, dzięki czemu są one dużo bardziej czytelne i trwałe. Jest to także dużym ułatwieniem w przypadku chęci wprowadzenia zmian – czy to jeśli chodzi o przebudowę obiektu, czy zmodernizowanie jakiegoś fragmentu instalacji.

Inwentaryzacja budowlana przy działaniach inwestycyjnych takich jak rozbudowa pomieszczeń, montaż instalacji lub wymiana dachu powinna być wykonana rzetelnie przez osoby posiadające do tego niezbędne wykształcenie. Nieprawidłowa ocena stanu technicznego budynku umieszczona w dokumentacji może bowiem nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Zakres inwentaryzacji budowlanej

W zależności od powodu, dla którego klient zleca wykonanie takiego technicznego opracowania, może ono zawierać różne elementy. Jedną z podstawowych kwestii, jaka znajduje się najczęściej w dokumentacji inwentaryzacji budowlanej przy działaniach inwestycyjnych, jest dokładne wskazanie rodzaju nieruchomości, jej położenia oraz materiałów, z jakich ją wykonano. Ponadto umieszcza się tam również elewacje budynku, rzuty kondygnacji czy dachu. Co więcej, powinno się nanieść także wszystkie instalacje wodnokanalizacyjne, gazowe oraz na przykład przewody kominowe. Dokładne sporządzenie rysunków to jeden z wyznaczników prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji.

Jeżeli inwestor ma w planach dużą przebudowę lub rozbudowę danego obiektu, musi zdecydować się na bardziej szczegółowe opracowanie. W takim wypadku nie będzie ono dotyczyło jedynie bryły budynku, ale również elementów takich jak choćby fundamenty, stropy, przebudowy przewodów kominowych czy dachu. Pozwoli to określić, czy obecny układ konstrukcyjny nieruchomości będzie można w sposób bezpieczny wykorzystać do planowanych działań inwestycyjnych. W razie konieczności możliwe jest także poszerzenie dokumentacji o zdjęcie obrazujące na przykład różnego rodzaju defekty mające wpływ na stan budowli. Dodatkowo na życzenie Klienta istnieje możliwość sporządzenia tak zwanych map sytuacyjnych. Klient także może poprosić o opis materiałów budowlanych użytych w projekcie budowlanym czy też o opis techniczny stanu faktycznego.

Przeprowadzamy kompleksową inwentaryzację pod inwestycje

Firma IBMP kieruje swą ofertę do osób, które pragną mieć pewność, że zlecona przez nich inwentaryzacja budowlana przy działaniach inwestycyjnych zostanie wykonana rzetelnie, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących norm prawnych. Służymy pomocą w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji także w sytuacji braku informacji o stanie technicznym budynku.  Nasi pracownicy poza odpowiednim wykształceniem posiadają również bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu różnorodnych projektów.

Wszystkie zlecone przez inwestorów opracowania wykonujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego takiego jak laserowe dalmierze czy skanery. Materiały sporządzane w specjalistycznych programach komputerowych zapewniają dokładne odwzorowanie całych budynków oraz poszczególnych kondygnacji. Powstała w ten sposób dokumentacja inwentaryzacji budowlanej przy działaniach inwestycyjnych nie budzi zastrzeżeń, co z całą pewnością ma przełożenie na zadowolenie Klientów.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

IBMP Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Opinie techniczne

W jakim wypadku są wymagane opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Ekspertyza mykologiczna

Na czym polega ekspertyza mykologiczna

Nadzór budowlany

Co to jest nadzór budowlany? Kim jest inspektor budowy?