Świadectwa energetyczne i badania termowizyjne

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który określa wskaźnik energii pierwotnej (EP) czyli obliczeniową wartość zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Analizie poddaje się zużycie energii na potrzeby ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń. Dzięki stosowaniu uniwersalnej metodologii obliczeniowej, możliwe jest określenie i porównywanie standardu energetycznego różnych rodzajów budynków. Pozwala to na łatwe określenie zużycia poszczególnych nośników energii co przekłada się na koszty eksploatacji budynku.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

  • wskaźnik zużycia energii EP, EK i EU
  • współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne
  • sprawność systemów grzewczych
  • zapotrzebowanie na energię budynku
  • zużycie poszczególnych nośników energii
  • zalecenia zmniejszenia zużycia energii

Kiedy jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego:

  • przy sprzedaży nieruchomości
  • przy wynajmie nieruchomości,

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu poinformowanie nabywcy lub najemcy lokalu o tym, jakie rozwiązania instalacyjno-konstrukcyjne zostały zastosowane w budynkach. Świadectwo jest również wymagane dla budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury  oraz organy administracji publicznej przekracza 250m2 i w których obsługiwani są interesanci.

Badania termowizyjne budynków oraz lokali mieszkalnych (termowizja domu, termowizja mieszkania)

Dzięki pomocy kamery termowizyjnej możemy ocenić jakość wykonanych izolacji, zarówno hydro jak i termoizolacji. Wskażemy gdzie są największe straty ciepła tzw mostki termiczne, w których miejscach następuje największa strata cieplna budynku oraz wskażemy punkty wymagające remontu lub docieplenia. Wskażemy też miejsca ewentualnych przecieków i zawilgoceń. Pracujemy dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców oraz Nabywców w ramach termowizyjnego przeglądu budynku.