Świadectwa energetyczne i badania termowizyjne

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (patrz tekst ustawy o charakterystyce energetycznej) budynku jest dokumentem, który określa wskaźnik energii pierwotnej (EP) czyli obliczeniową wartość zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Analizie poddaje się zużycie energii na potrzeby ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń. Dzięki stosowaniu uniwersalnej metodologii obliczeniowej, możliwe jest określenie i porównywanie standardu energetycznego różnych rodzajów budynków. Pozwala to na łatwe określenie zużycia poszczególnych nośników energii co przekłada się na koszty eksploatacji budynku.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne budynku

  • wskaźnik zużycia energii EP, EK i EU
  • współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne
  • sprawność systemów grzewczych
  • zapotrzebowanie na energię budynku
  • zużycie poszczególnych nośników energii
  • zalecenia zmniejszenia zużycia energii

Kiedy jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego:

  • przy sprzedaży nieruchomości
  • przy wynajmie nieruchomości,

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej (zwłaszcza w Warszawie) ma na celu poinformowanie nabywcy lub najemcy lokalu o tym, jakie rozwiązania instalacyjno-konstrukcyjne zostały zastosowane w budynkach. Świadectwo jest również wymagane dla budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury  oraz organy administracji publicznej przekracza 250m2 i w których obsługiwani są interesanci. Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest gwarancją bezpieczeństwa lokalu mieszkalnego zarówno dla użytkownika jak i osób trzecich.

Badania termowizyjne budynków oraz lokali mieszkalnych (termowizja domu, termowizja mieszkania)

Dzięki pomocy kamery termowizyjnej, która jest niezwykle przydatna podczas tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej możemy ocenić jakość wykonanych izolacji, zarówno hydro jak i termoizolacji. Wskażemy gdzie są największe straty ciepła tzw mostki termiczne, w których miejscach następuje największa strata cieplna budynku oraz wskażemy punkty wymagające remontu lub docieplenia. Wskażemy też miejsca ewentualnych przecieków i zawilgoceń. Pracujemy dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców oraz Nabywców w ramach termowizyjnego przeglądu budynku.

Brak świadectwa energetycznego może powodować wiele problemów natury prawnej dlatego tak niezbędne jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Oferujemy nasze usługi w Warszawie na najwyższym poziomie.

badania termowizyjne Warszawa
badania termowizyjne Warszawa
badania termowizyjne Warszawa
badania termowizyjne Warszawa