Co to są świadectwa energetyczne Warszawa? Czy są tym samym, co certyfikat energetyczny Warszawa? Kiedy jest wymagane? Kiedy nie trzeba go uzyskiwać? Kto ma prawo do wystawienia świadectwa energetycznego? Czy za brak świadectwa energetycznego grozi kara? W jakiej wysokości? Temat świadectw energetycznych jest ostatnio bardzo na czasie. Warto znać odpowiedzi na postawione tutaj pytania, ponieważ już w kwietniu 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy. Dowiedz się, co dokładnie się zmieni i czy będzie to dotyczyło również Ciebie.

Co to są świadectwa energetyczne Warszawa?

Świadectwo energetyczne to inaczej certyfikat energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej. W tym dokumencie jest określona wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do zaspokojenia potrzeb dotyczących użytkowania budynku lub części budynku. Świadectwo energetyczne Warszawa jednym zdaniem odnosi się do energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia. Jeżeli jest to budynek niemieszkalny, to dolicza się do tego również oświetlenie.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego wynika z prawa Unii Europejskiej. Wymóg sporządzania certyfikatów energetycznych ma na celu promowanie budownictwa, które jest efektywne energetyczne. Drugim celem jest zwiększanie świadomości społecznej, jeżeli chodzi o możliwości uzyskiwania oszczędności energii elektrycznej w budynkach. Odnosi się to przede wszystkim do budynków mieszkalnych. Dzięki takiemu świadectwu energetycznemu, właściciel, najemca lub użytkownik budynku może ustalić sobie orientacyjne roczne zapotrzebowanie energii i obliczyć, jakie koszty poniesie.

Szczegółowe zasady sporządzania świadectw energetycznych są wyjaśnione w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa nie jest Ci potrzebne w momencie, gdy wykorzystujesz lokal na własny użytek. To znaczy, nie masz w planach w najbliższym czasie jego sprzedawania, ani wynajmowania.

Certyfikat energetyczny Warszawa – do jakich budynków są wymagane?

Kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa energetycznego domu? Czy, gdy nie będziesz go miał, to zostanie na Ciebie nałożona kara? Już pod koniec kwietnia 2023 roku, a dokładniej od 27 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jest o niej głośno już od ogłoszenia, czyli od sześciu miesięcy. Od kwietnia zostanie wprowadzony obowiązek dołączania kopii certyfikatu energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Świadectwo energetyczne Warszawa będziesz musiał mieć również przy wynajmowaniu lub sprzedawaniu domu. Będzie ono występowało w formie papierowej lub elektronicznej.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego po nowelizacji będzie się odnosił również do inwestorów. Mowa tutaj zarówno o deweloperach, jak i inwestorach indywidualnych. Taki dokument trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek taki dotyczy właściciela nieruchomości. Wydanie takiego świadectwa energetycznego może go kosztować nawet kilkaset złotych. Jednak przewidywane kary mogą być o wiele wyższe, więc nie warto ryzykować kontroli.

Co zawierają certyfikaty energetyczne Warszawa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który ma ściśle określoną przez przepisy prawne strukturę. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne budynku lub jego części;
  • szczegółowa charakterystyka energetyczna budynku lub jego części;
  • zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części ulegnie znaczącej poprawie;
  • objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Ważność świadectwa energetycznego to aż 10 lat. Jednak istnieje obowiązek jego odnowienia w przypadku, gdy w budynku będą przeprowadzane prace budowlano-instalacyjne, które mogą mieć wpływ na jego charakterystykę energetyczną.

Kto nie ma obowiązku posiadania świadectwa energetycznego?

Certyfikaty energetyczne Warszawa nie muszą być wydawane w przypadku budynków:

  • chronionych przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
  • wykorzystywanych jako miejsce kultu i/lub działalności religijnej;
  • mieszkalnych, wykorzystywanych nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni poniżej 50m²;
  • przemysłowych lub gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.

Kto może sporządzać świadectwa energetyczne Warszawa?

Świadectwo energetyczne lub inaczej certyfikat energetyczny w Warszawie może opracować mający do tego prawo audytor energetyczny lub doradca energetyczny lub osoba powiadająca uprawnienia budowlane i wpisana na listę uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Audytor to osoba, która ma wiedzę z zakresu budownictwa, instalacji elektrycznych oraz ogrzewnictwa i wentylacji. Dzięki niej będzie mogła od razu rozpoznać problemy energetyczne w danym budynku. Może również od razu opracować rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej bez pogorszenia komfortu użytkowników.

Jeżeli potrzebujesz świadectwa energetycznego w Warszawie, to zgłoś się do firmy Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński. Chętnie pomożemy Ci w jego uzyskaniu!