Świadectwa energetyczne budynku Warszawa od kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowe dla każdego budynku. Nie tylko dla nowego, ale również dla starszych nieruchomości. Te zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

W związku z tymi zmianami od przyszłego roku każdy właściciel nieruchomości będzie miał nowy obowiązek. Niestety wystawienie świadectwa energetycznego budynku będzie się wiązało również z opłatą w wysokości kilkuset złotych za wystawienie dokumentu. Natomiast kara za jego brak może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Dlatego już teraz powinieneś przeczytać ten artykuł, żeby wiedzieć, co dokładnie się zmieni i uniknąć nieprzyjemnych wydatków.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Świadectwo energetyczne – jak to wygląda obecnie?
  • Jakie zmiany szykują się od kwietnia 2023 roku? Co będzie kontrolowane?
  • Jakie kary za brak świadectwa energetycznego budynku w 2023 roku?
  • Jaki będzie koszt wystawienia świadectwa energetycznego budynku w przyszłym (2023) roku?

Świadectwo energetyczne budynku Warszawa– stan obecny

Charakterystyka energetyczna budynku jest zbiorem informacji i wskaźników energetycznych. Odnosi się ona do obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię do centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i ciepłej wody. Jeżeli jest to budynek użyteczności publicznej, to dolicza się do tego również oświetlenie.

Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest potrzebne wtedy, gdy:

  • Budynek jest sprzedawany na podstawie umowy sprzedaży:
  • Budynek jest sprzedawany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • Budynek jest wynajmowany.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego odnosi się do tych budynków, które zostały wybudowane po 2009 roku. Ten obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości nowo wybudowanych, jak i tych poddanych modernizacji. Kopia świadectwa energetycznego budynku powinna zostać dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy.

Aktualnie takie świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Jeżeli w tym okresie zrobisz remont, który ma wpływ na zużycie energii, to będziesz musiał wyrobić sobie nowe świadectwo, które będzie potwierdzało wskaźniki energetyczne.

Jakie zmiany w świadectwach energetycznych budynku wejdą od kwietnia 2023 roku?

Najważniejsza zmiana będzie polegała na tym, że obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej będzie się odnosił do wszystkich nieruchomości. To znaczy, że będą mu podlegały również budynki wybudowane przed 2009 rokiem oraz domy jednorodzinne.

Natomiast następna zmiana od kwietnia 2023 roku dotyczy tego, że wejdzie obowiązek kontrolowania systemów ogrzewania i klimatyzacji. Nawet tych, które mają moc ponad 70 kW.

W praktyce oznacza to, że właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Będzie musiał zweryfikować stan techniczny systemu ogrzewania i wziąć pod uwagę efektywność energetyczną źródeł ciepła i dostosować ich moc do potrzeb użytkowych.

Taka kontrola dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW będzie przeprowadzana co najmniej raz na pięć lat. Natomiast dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, będzie ona częstsza. To znaczy kontrola musi być wykonana co najmniej raz na dwa lata. Dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, będzie to co najmniej raz na 4 lata.

Dla innych źródeł ciepła, które nie zostały wymienione powyżej, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW, kontrola powinna być przeprowadzana co najmniej raz na trzy lata.

Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ocena efektywności energetycznej powinna być przeprowadzana co najmniej raz na pięć lat dla:

  • dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW;
  • połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie było żadnych zmian w systemie, ani w charakterystyce energetycznej budynku, to nie ma konieczności przeprowadzania następnej kontroli.

Nowelizacja wspomnianej na samym początku ustawy spowoduje, że każdy będzie miał dostęp do najważniejszych informacji, które znajdują się w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku.

Po tej nowelizacji inwestorzy będą mieli obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.