Opinia techniczna dot. rozbiórki ściany działowej Warszawa

Przebudowa budynków lub lokali mieszkalnych narzuca czasami konieczność rozbiórki ściany nośnej lub ściany działowej. W przypadku ścian działowych, które nie przenoszą obciążeń, rozbiórka ich nie stanowi większego problemu dla Inwestorów ponieważ w takim wypadku wystarczająca jest Opinia techniczna dot. rozbiórki ściany działowej. Opinia techniczna dot. rozbiórki ściany działowej jest wymagana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej lub Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w przypadku ubiegania się o zgodę na roboty budowlane w lokalu mieszkalnym. Podczas rozbiórki ścian działowych należy pamiętać o podstawowych zasadach BHP, należy pamiętać o podstemplowaniu stropu stemplami budowlanymi, należy pamiętać aby nie skuwać ścian działowych przy pomocy młotów pneumatycznych wyburzeniowych. Drgania powodowane przez młoty udarowe mogą mieć negatywny wpływ na inne lokale w budynku wielorodzinnym i powodować spękania w innych częściach budynku. Młoty udarowe mogą też wprowadzać w drgania np. płyty balkonowe i powodować przekroczenie ugięć tych elementów. Wyburzanie ścian działowych należy wykonywać przy użyciu pił diamentowych tarczowych do cięcia betonu. Zastosowanie takich narzędzi do wyburzania ścian działowych jest znacznie bezpieczniejsze dla konstrukcji budynków. Należy pamiętać, że szkody spowodowane w innych częściach budynku będą naprawione na koszt właściciela lokalu,. który te szkody spowodował. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów naprawy lokali mieszkalnych u sąsiadów lub w częściach wspólnych to należy przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.

Projekt wykonania otworu  w ścianie nośnej Warszawa

Natomiast w przypadku ścian nośnych jest konieczność wykonania obliczeń konstrukcyjnych i Projektu Budowlanego oraz uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę, a prace można prowadzić po zgłoszeniu tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i pod nadzorem Kierownika budowy, jest również konieczność prowadzenia Dziennika budowy.

Zgoda Zarządu Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej na rozbiórkę ściany nośnej

Jeśli przebudowa dotyczy lokalu położonego w budynku zarządzanym przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami lub Wspólnotę Mieszkaniową to Inwestor jest zobowiązany dodatkowo uzyskać zgodę Zarządu na rozbiórkę ściany nośnej.

Projekt nadproża stalowego w ścianie nośnej w Warszawie

Rozbiórka ściany nośnej lub wykucie otworu w ścianie nośnej jest możliwa po zaprojektowaniu odpowiedniego elementu konstrukcyjnego czyli nadproża. Przeważnie są to nadproża stalowe z kształtowników walcowanych z uwagi na łatwość ich montażu w istniejących ścianach. Projekt nadproża powinien również uwzględniać nośność pozostawionej ściany na której ma być oparte nadproże stalowe. W przypadku gdy otwór w ścianie nośnej ma się znajdować przy pionie kominowym lub szachcie instalacyjnym to nie ma możliwości oparcia nadproża na takiej ścianie i należy w takim wypadku zaprojektować słup stalowy do oparcia nadproża stalowego. Należy zaznaczyć, że nie zawsze jest możliwe dokonania rozbiórki ściany nośnej. Dlatego bardzo ważne jest przed podjęciem decyzji o rozbiórce ściany, skonsultować to z projektantem konstruktorem, który na podstawie oględzin budynku oraz projektu budynku dokona oceny czy rozbiórka jest możliwa.

Fot. Projekt nadproża stalowego