W branży budowlanej jest kilka pojęć, które określają sposób oceny stanu budowli. Jedne z nich to opinie techniczne i ekspertyzy techniczne Warszawa. Za ustalenie w jakim stanie technicznym są budynki, odpowiedzialne są osoby posiadające uprawnienia budowlane w danej specjalności.

Jakie są rodzaje opracowań technicznych?

W diagnostyce budowlanej, najczęściej wspomina się o czterech rodzajach opracowań technicznych. Są to:

W tym tekście bardziej szczegółowo zajmiemy się dwiema z nich, czyli opinią techniczną i ekspertyzą techniczną. Wyjaśnimy czym one się od siebie różnią i kiedy zgodnie z Prawem budowlanym należy je wykonać.

Czym jest ocena techniczna?

Ocena techniczna jest to opracowanie odnoszące się do konkretnych zdarzeń, zjawisk lub procesów. Nie ma tutaj konieczności podawania przyczyn i stanu technicznego elementów, konstrukcji lub całego obiektu.

Ocenę techniczną wykonuje się na podstawie takich samych zasad, co projekty budowlane. W praktyce znaczy to, że oceny techniczne mają prawo opracowywać wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane.

Co to jest opinia techniczna Warszawa?

W maksymalnym uproszczeniu można powiedzieć, że opinia techniczna Warszawa, opisuje stan techniczny danego budynku i zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego z nim postępowania.

Jej zadaniem jest określanie, analizowanie i interpretowanie stanu projektowego lub rzeczywistego obiektu budowlanego. Może się również odnosić do wybranych elementów budynku.

Opinia techniczna Warszawa musi zawierać wnioski dotyczące dalszego postępowania w stosunku do opiniowanego obiektu budowlanego. Wnioskiem z opinii technicznej może polegać na przykład na konieczność opracowania ekspertyzy technicznej Warszawa.

Najważniejsze jest to, że opinia techniczna ma na celu ocenę stanu budynku w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych oraz technicznych.

Niezbędne elementy opinii technicznej Warszawa

Opinia techniczna powinna zawierać:

 • określenie celu i zakresu opracowania;
 • podstawy formalne;
 • listę, albo kopie udostępnionych dokumentów;
 • opis i charakterystykę przedmiotu opracowania;
 • zalecenia dot. przedmiotu opracowania;
 • wnioski końcowe.

Czym różni się od niej ekspertyza techniczna Warszawa?

Tak samo, jak opinia techniczna określa stan budynku. Jednak w ekspertyzie technicznej Warszawa musisz znaleźć również przyczyny danego stanu technicznego obiektu budowlanego, oraz środki zaradcze.

Ekspertyza techniczna Warszawa to studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. To zdarzenie jest analizowane na podstawie rzeczywistego stanu technicznego budynku.

Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że ekspertyza bierze pod uwagę również elementy składowe budynku. Ekspertyza techniczna Warszawa musi zawierać dokumentację i ocenę zjawisk zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego.

Pozostałe niezbędne elementy ekspertyzy technicznej to: systematyka oraz inwentaryzacja uszkodzeń i niezbędne badania elementów i materiałów. Odpowiednio przygotowane ekspertyza ma w sobie również: analizę obliczeniową,  ocenę rozwiązań technologicznych i określa związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia.

Tak samo, jak opinia techniczna Warszawa, kończy się wnioskami. Ich zadaniem jest określenie dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.

Niezbędne elementy ekspertyzy technicznej Warszawa

Ekspertyza techniczna powinna zawierać:

 • określenie celu i zakresu opracowania;
 • podstawy formalne;
 • zestawienie materiałów będących podstawą opracowania;
 • opis stanu technicznego przedmiotu opracowania;
 • analiza techniczna występujących zjawisk i ich przyczyn;
 • wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń;
 • wnioski i zalecenia.

Zarówno ekspertyza techniczna Warszawa, jak i opinia techniczna Warszawa, są dokładnie unormowane w standardach dotyczących Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie.

Wymienione są w niej zasady etyki zasadowej, standardy, rzetelność i informacje o tajemnicy zawodowej.

Kto może sporządzić ekspertyzę i opinię techniczną Warszawa?

Wg aktualnie obowiązującego Prawa budowlanego zarówno opinie techniczne Warszawa jak i ekspertyzy techniczne Warszawa mogą sporządzać osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Kiedy trzeba zlecić opinię lub ekspertyzę techniczną Warszawa?

Są pewne określone sytuacje, w których opinia lub ekspertyza techniczna Warszawa, jest niezbędna, a nawet wymagana przez Prawo budowlane.

Pierwszy przypadek to zakup nieruchomości. Koszty wykonania ekspertyzy technicznej są o wiele niższe, niż nieplanowanego remontu. Często na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dom jest w znakomitym stanie.

Jednak często rzeczywistość jest zupełnie inna i wybrana przez Ciebie nieruchomość będzie wymagała jeszcze sporych nakładów finansowych. Dlatego lepiej zlecić ocenę stanu technicznego ekspertowi przed jej zakupem.

Druga sytuacja występuje wtedy, gdy jesteś już właścicielem domu i chcesz go zmodernizować lub zmienić jego sposób użytkowania. Wtedy wykonanie opinii lub ekspertyzy technicznej Warszawa jest wymagane przez Prawo budowlane.

Trzeci przypadek następuje, gdy zauważysz niepokojące zarysowania konstrukcji. Mamy tutaj na myśli między innymi: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych, które blokują otwieranie drzwi lub okien. Wtedy ekspert powinien zweryfikować, czy nie została naruszona konstrukcja budynku. Takie pęknięcia na ścianach mogą po prostu oznaczać naturalne zużycie budynku i nie są niczym niebezpiecznym.

Podsumowując, ekspertyza i opinia techniczna budynku, jest potrzebna w wielu codziennych sytuacjach. Warto ją zlecić dla własnego komfortu i bezpieczeństwa.