Jeżeli chcesz zmienić sposób użytkowania budynku lub lokalu, to musisz przeczytać ten artykuł. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje i opis całej procedury krok po kroku. Sprawę możesz załatwić w czasie wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Zmiana sposobu użytkowania budynku Warszawa często musi być poprzedzona wykonaniem ekspertyzy technicznej.

Zmiana sposobu użytkowania budynku Warszawa – kto może zgłosić?

Zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części powinieneś zgłosić do odpowiedniego starostwa, urzędu miasta na prawach powiatu albo urzędu wojewódzkiego.

Może to zrobić osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Może to być na przykład inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Zmiana sposobu użytkowania budynku – co to oznacza?

Może to być podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności, która odnosi się do warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska, wielkości lub układu obciążeń.

Zmiana sposobu użytkowania budynku Warszawa to również podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć, które mogą w dużym stopniu oddziaływać na środowisko.

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie całej procedury, to musisz pamiętać o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Nie możesz zmienić sposobu użytkowania domu jednorodzinnego lub jego części, zlokalizowanego na nieruchomości (o powierzchni do 1500 m2), jeżeli została sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu a pozwolenie na budowę

Gdy zmiana sposobu użytkowania budynku Warszawa, jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, to musisz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i o zmianę sposobu użytkowania budynku.

Natomiast, gdy zmiana sposobu użytkowania budynku, będzie się wiązała z potrzebą zrealizowania robót budowlanych, dla który niezbędne jest zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, to w takiej sytuacji, odpowiedni urząd będzie traktował Twoje zgłoszenie jako zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

Zmiana sposobu użytkowania budynku Warszawa a ekspertyza budowlana

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania budynku Warszawa należy dołączyć ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Konieczne jest ustalenie okoliczności, czy planowana zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu wymaga przeprowadzenia robót budowlanych. Następnie należy określić, czy wystarczy zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania, czy też potrzebne jest pozwolenie na budowę.

W ustawie nie zostało powiedziane, co dokładnie powinna zawierać taka ekspertyza techniczna. Pewne jest jednak to, że musi ona sprawdzić, czy budynek jest przystosowany do spełniania nowej funkcji. Przykładowo, gdy zmiana sposobu użytkowania miałaby zwiększać obciążenie stropów, to specjalista musiałby ocenić, czy będzie to bezpieczne dla osób z niego korzystających. Konieczne byłoby sprawdzenie konstrukcji budynku.

Podobnie w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, należałoby ocenić drogi ewakuacyjne i odporność ogniową przegród. Zakres ekspertyzy technicznej zawsze powinien być dopasowany do planowanej zmiany użytkowania i do budynku.

Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia – możliwe konsekwencje

Jeżeli nie zgłosisz zmiany sposobu użytkowania budynku, to odpowiedni organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia, ma prawo do:

  • wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  • zobowiązania Cię do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów.

W jakim terminie trzeba zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu?

Musisz to zrobić jeszcze przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jeżeli zrobisz to jeszcze przed wydaniem zgody przez urząd, to uzna on Twoje działanie za samowolę budowlaną. Wtedy konieczne będzie przeprowadzenie jej legalizacji w nadzorze budowlanym.

Jakie zmiany użytkowania musisz zgłosić do urzędu wojewódzkiego?

Ogólnie wnioski o zmianę sposobu użytkowania budynku przyjmują: starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy, oraz urzędy miast na prawach powiatu.

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o zmianę sposobu użytkowania możesz złożyć za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Wymagane jest do tego posiadanie Profilu Zaufanego.

Do urzędu wojewódzkiego musisz złożyć zgłoszenie dotyczące między innymi obiektów znajdujących się na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

Lista wszystkich budynków jest wyjątkowo rozbudowana. Więcej informacji na ten temat zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, oraz art. 82 Prawa budowlanego (Dz.U.2023.0.682 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Natomiast wykaz dokumentów, jakie powinieneś dołączyć do zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania budynku znajduje się w art. 71 Prawa budowlanego (Dz.U.2023.0.682 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Ile zapłacisz za zgłoszenie zmiany i ile musisz czekać na decyzję?

Złożenie tego zgłoszenia jest bezpłatne. Zmianę sposobu użytkowania budynku Warszawa możesz rozpocząć po 30 dniach od jego przyjęcia przez urząd. Bardzo ważne jest to, żeby organ w tym czasie nie wniósł sprzeciwu. 30 dni jest liczone od momentu, gdy urząd otrzyma komplet dokumentów. Gdy są one uzupełniane, to wtedy ten termin odpowiednio ulega wydłużeniu.

Jeżeli w najbliższym czasie czeka Cię zmiana sposobu użytkowania budynku Warszawa i szukasz specjalisty, który opracuje ekspertyzę techniczną, to odpowiednim adresem będą Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński. Zajmujemy się zgłaszaniem zmian w budynkach Warszawa od bardzo wielu lat, więc możesz nam zaufać.